درباره ما

مهران با کشت و تولید و بسته بندی محصولات گلخانه ایی و صادرات این محصول به کشورهای همسایه درشهر مرزی مهران که هم مرز با عراق می باشد در حال فعالیت می باشد مجموعه مهران با دارا بودن مرغوب ترین خاک و شرایط آب و هوایی و همچنین نزدیکی به پایانه های صادراتی علاوه بر کشت فلفل دلمه ایی رنگی و سبز به کشت انواع محصولات گلخانه ای مانند خیار و گوجه و میوهای استوایی پرداخته و موقعیت مکانی و آب و هوایی و شرایط اقلیمی بسیار مناسبی دارد.